اعلام نتایج و بیانیه هیئت داوران

بیانیه هیئت داوری مسابقه سردر دانشگاه شیراز۹۸