اطلاعیه شماره دو

شرکت کننده گرامی
با سلام، ارسال پرینت فرم شرکت در فراخوان مسابقه که به تائید و امضای شرکت کننده رسیده است به همراه مدارک الزامی می‌باشد.
فرم مربوطه را پس از ورود به پانل کاربری خود در سایت مسابقه دانلود نمایید.
همچنین درج کد رهگیری بر مدارک مطابق محل های اعلام شده در راهنمای تفضیلی مسابقه الزامی می باشد.
با تشکر، دبیرخانه مسابقه ملی طراحی سردر دانشگاه شیراز